Vad
kostar det?

Vad kostar det?

Cykelns värde :

Beräkning av kostnadsneutral personalcykel enligt VFS    
Särskild leasing avgift 0% - kr
Period i mån   120
Ränta   4%
Restvärde (exkl moms) 10% 4 000 kr
Leasingavgift   5 084 kr
Service, reparationer och försäkring   300 kr
Sociala avgifter (förmånsvärde*socialavgift)   1 767 kr
     
Företagets årliga kostnader för personalcykel 7 151 kr
Sociala avgifter (reduktion vid buttolöneavdrag)   1 710 kr
Bruttolöneavdrag (-socialavgift) per månad   453 kr
Nettokostnad för arbetstagare per månad vid marginalskatt 32% 176 kr
Nettokostnad för arbetstagare per månad vid marginalskatt 55% 275 kr